Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu 592_09 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - VŨ THANH TÙNG (ĐẠI DIỆN ĐSD)
Tên tổ chức, cá nhân VŨ THANH TÙNG (ĐẠI DIỆN ĐSD)
Ngày nhận 23/01/2019
Ngày trả dự kiến 13/03/2019
Trạng thái Đang xử lý