Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
Ngày nhận 09/05/2019
Ngày trả dự kiến 09/08/2019
Trạng thái Đang xử lý