Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 592_20 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - LÊ MẠNH TIẾN
Tên tổ chức, cá nhân LÊ MẠNH TIẾN
Ngày nhận 01/03/2019
Ngày trả dự kiến 12/03/2019
Trạng thái Đang xử lý