Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 592_13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - H' PHƯƠNG / NGUYỄN THANH TÙNG
Tên tổ chức, cá nhân H' PHƯƠNG / NGUYỄN THANH TÙNG
Ngày nhận 11/03/2019
Ngày trả dự kiến 19/03/2019
Trạng thái Đang xử lý