Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_12 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất
Trích yếu 592_12 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất - PHAN MINH THỌ / TRỊNH MINH KHOA
Tên tổ chức, cá nhân PHAN MINH THỌ / TRỊNH MINH KHOA
Ngày nhận 20/04/2019
Ngày trả dự kiến 05/06/2019
Trạng thái Đang xử lý