Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_01 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
Trích yếu 592_01 Thủ tục chuyến mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân - ĐỖ VĂN MINH
Tên tổ chức, cá nhân ĐỖ VĂN MINH
Ngày nhận 13/03/2019
Ngày trả dự kiến 03/04/2019
Trạng thái Đang xử lý