Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK PƠ
Tên thủ tục 592_12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (KV2,3)
Trích yếu 592_12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (KV2,3) - (Lê Văn Hùng-Võ Thị Hồng Thanh xin hợp thửa, CN Đak Pơ) 0358059568
Tên tổ chức, cá nhân (Lê Văn Hùng-Võ Thị Hồng Thanh xin hợp thửa, CN Đak Pơ) 0358059568
Ngày nhận 04/06/2019
Ngày trả dự kiến 09/07/2019
Trạng thái Đang xử lý