Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK PƠ
Tên thủ tục 592_12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (KV2,3)
Trích yếu 592_12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (KV2,3) - (Lê Văn Hùng-Võ Thị Hồng Thanh xin hợp thửa, CN Đak Pơ) 0358059568
Tên tổ chức, cá nhân (Lê Văn Hùng-Võ Thị Hồng Thanh xin hợp thửa, CN Đak Pơ) 0358059568
Ngày nhận 04/06/2019
Ngày trả dự kiến 09/07/2019
Trạng thái Đang xử lý