Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 470_21 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không nộp thuế)
Trích yếu 470_21 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không nộp thuế) cho NGUYỄN QUANG THÔNG 1059CĐ-S(ĐAK ĐOA)
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN QUANG THÔNG 1059CĐ-S(ĐAK ĐOA)
Ngày nhận 16/03/2018
Ngày trả dự kiến 30/03/2018
Trạng thái Đang xử lý