Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 592_15Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592_15Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - TRƯƠNG MINH THANH 3677SN-H
Tên tổ chức, cá nhân TRƯƠNG MINH THANH 3677SN-H
Ngày nhận 16/01/2019
Ngày trả dự kiến 30/01/2019
Trạng thái Đang xử lý