Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 797_5 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu 797_5 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - NGUYỄN THỊ HẰNG 4700CG-H 2 HỒ SƠ
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THỊ HẰNG 4700CG-H 2 HỒ SƠ
Ngày nhận 15/08/2018
Ngày trả dự kiến 19/10/2018
Trạng thái Đang xử lý