Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 797_20.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 797_20.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - ALÔH 5996CĐ-S
Tên tổ chức, cá nhân ALÔH 5996CĐ-S
Ngày nhận 11/10/2018
Ngày trả dự kiến 25/10/2018
Trạng thái Đang xử lý