Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 797_20.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 797_20.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - HÀ ĐỨC LONG 6197CĐ-S(ĐAK ĐOA)
Tên tổ chức, cá nhân HÀ ĐỨC LONG 6197CĐ-S(ĐAK ĐOA)
Ngày nhận 18/10/2018
Ngày trả dự kiến 01/11/2018
Trạng thái Đang xử lý