Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN KRÔNGPA
Tên thủ tục Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trường hợp cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền
Trích yếu Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trường hợp cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền - Nguyễn Thị Tình (Krông Pa)
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Thị Tình (Krông Pa)
Ngày nhận 14/09/2018
Ngày trả dự kiến 12/10/2018
Trạng thái Đang xử lý