Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho Trần Thanh Phong, Trần Đình Quân(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Trần Thanh Phong, Trần Đình Quân(CN Ia Grai)
Ngày nhận 23/02/2018
Ngày trả dự kiến 11/03/2018
Trạng thái Đang xử lý