Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho Nguyễn Thị Gái ( CN Ia Grai )
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Thị Gái ( CN Ia Grai )
Ngày nhận 22/02/2018
Ngày trả dự kiến 28/02/2018
Trạng thái Yêu cầu bổ sung