Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 470_1 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 470_1 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho Cống Văn Điệu( Tổ 5- An Tân - An Khê)
Tên tổ chức, cá nhân Cống Văn Điệu( Tổ 5- An Tân - An Khê)
Ngày nhận 19/01/2018
Ngày trả dự kiến 20/02/2018
Trạng thái Đang xử lý