Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 797_1.Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 797_1.Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho Huỳnh Trung Bình
Tên tổ chức, cá nhân Huỳnh Trung Bình
Ngày nhận 30/05/2018
Ngày trả dự kiến 15/06/2018
Trạng thái Đang xử lý