Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 797_20 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 797_20 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho LÊ VĂN HÙNG - HỒ PHAN THỊ NGUYỆT
Tên tổ chức, cá nhân LÊ VĂN HÙNG - HỒ PHAN THỊ NGUYỆT
Ngày nhận 28/04/2018
Ngày trả dự kiến 11/05/2018
Trạng thái Đang xử lý