Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_26 Thủ tục cấp tại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất
Trích yếu 592_26 Thủ tục cấp tại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - ĐỖ THỊ NGỌC HẠNH
Tên tổ chức, cá nhân ĐỖ THỊ NGỌC HẠNH
Ngày nhận 04/01/2019
Ngày trả dự kiến 17/01/2019
Trạng thái Đang xử lý