Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_26 Thủ tục cấp tại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất
Trích yếu 592_26 Thủ tục cấp tại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - NGUYỄN THỊ MAI ANH
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THỊ MAI ANH
Ngày nhận 15/03/2019
Ngày trả dự kiến 29/03/2019
Trạng thái Đang xử lý