Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 470_21 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không nộp thuế)
Trích yếu 470_21 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không nộp thuế) cho A YƠM 1837CĐ-S(ĐAK ĐOA)
Tên tổ chức, cá nhân A YƠM 1837CĐ-S(ĐAK ĐOA)
Ngày nhận 18/04/2018
Ngày trả dự kiến 04/05/2018
Trạng thái Đang xử lý