Thống kê hồ sơ đã nhận của Sở Y tế - Tính từ 1/2020 đến nay
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Tổng số hồ sơ đã nhận Số hồ sơ đã từ chối
1 Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc 3 0 0
2 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 4 0 0
3 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh 3 0 0
4 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế 3 0 0
5 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 4 0 0
6 Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)" 3 0 0
7 Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện 3 0 0
8 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở 3 0 0
9 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp 3 0 0
10 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 4 0 0
11 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh 4 0 0
12 Đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu 3 0 0
13 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc 4 0 0
14 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 4 0 0
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 3 0 0
16 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 4 0 0
17 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 3 0 0
18 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Trạm xã, trạm Y tế cấp xã 3 0 0
19 Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa 3 0 0
20 Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược 4 0 0
21 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà 3 0 0
22 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 4 0 0
23 Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi 3 0 0
24 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 4 0 0
25 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược 4 0 0
26 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ kính thuốc 3 0 0
27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 3 0 0
28 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 4 0 0
29 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc “GPP” 3 0 0
30 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh 3 0 0
31 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm 3 0 0
32 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm 3 0 0
33 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Gia Lai 3 0 0
34 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân 4 0 0
35 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ làm răng giả 3 0 0
36 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề 4 0 0
37 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 3 0 0
38 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 3 0 0