Thống kê hồ sơ đã nhận của Huyện Chư Sê - Tính từ 1/2019 đến nay
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Tổng số hồ sơ đã nhận Số hồ sơ đã từ chối
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 0 0
2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 3 0 0
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 3 0 0
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 0 0
5 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 3 0 0
6 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 3 0 0
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 3 0 0
8 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện 3 0 0
9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 3 0 0
10 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 0 0
11 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 0 0
12 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 0 0
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 0 0
14 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 0 0
15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 0 0
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 1 0
17 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) 3 0 0
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 0 0
19 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 0 0
20 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện 3 0 0
21 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 0 0
22 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 3 0 0
23 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 0 0
24 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 3 0 0
25 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 3 0 0
26 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 3 0 0
27 Cấp bản sao từ sổ gốc 3 0 0
28 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 3 0 0
29 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3 3 2