Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
Tình hình xử lý (Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 16 giờ 16 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2020)
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trực tiếp Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 UBND huyện Chư Păh 2.893 2.893 0 0 2.612 2.583 29
2 UBND thị trấn Ia Ly 214 214 0 0 210 162 48
3 UBND thị trấn Phú Hòa 801 801 0 0 791 771 20
4 UBND xã Chư Đăng Ya 104 104 0 0 104 104 0
5 UBND xã Chư Jôr 42 42 0 0 41 41 0
6 UBND xã Đăk Tơ Ver 61 61 0 0 61 60 1
7 UBND xã Hà Tây 1 1 0 0 1 0 1
8 UBND xã Hòa Phú 5 5 0 0 4 3 1
9 UBND xã Ia Ka 559 559 0 0 558 550 8
10 UBND xã Ia Khươl 441 441 0 0 435 412 23
11 UBND xã Ia Kreng 106 106 0 0 106 101 5
12 UBND xã Ia Mơ Nông 135 135 0 0 134 124 10
13 UBND xã Ia Nhin 733 733 0 0 731 729 2
14 UBND xã Ia Phí 148 148 0 0 143 141 2
15 UBND xã Nghĩa Hòa 708 708 0 0 707 696 11
16 UBND xã Nghĩa Hưng 601 601 0 0 592 576 16
Tổng số 7.552 7.552 0 0 7.230 7.053 177