Đánh giá Đánh giá

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Lời ngỏ

"Việc đánh giá của Quý vị là cơ sở để các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn."

Vui lòng nhấn vào các mục đánh giá ở trên để truy cập trang đánh giá

UBND TỈNH GIA LAI

Hướng dẫn công dân

Các bước thực hiện đánh giá:


1. Trên menu bên trái chọn chức năng đánh giá (đánh giá chung hoặc đánh giá công chức).

2. Chọn nhóm đơn vị.

3. Chọn đơn vị thuộc nhóm.

4. Chọn công chức thuộc đơn vị (Nếu là đánh giá công chức).

5. Tiến hành đánh giá và gửi đánh giá.

Tải hướng dẫn đánh giá tại đây.