Giới thiệu về dịch vụ công

Dịch vụ công:  

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý

Dịch vụ công:

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với VN, bao gồm:

Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 1. Trên trang chủ nhấn vào "Đăng ký" ở phía trên bên phải màn hình

Bước 2. Nhập thông tin đăng ký

Bước 3. Vào Email của bạn, mở email kích hoạt được gửi từ cổng DVC để kích hoạt tài khoản bạn đã đăng ký. Trong trường hợp không tìm thấy email trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra lại trong hộp thư rác

Bước 1. Trên trang chủ, bạn nhập thông tin email và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập"

Bước 2. Bạn nhấn chọn vào Trang cá nhân để thay đổi mật khẩu

Bước 1. Trên trang chủ, bạn nhấn chọn vào Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu

Bước 2. Cửa sổ Quên mật khẩu sẽ xuất hiện, nhập địa chỉ thư điện tử và chữ xác nhận

Bước 1. Trên trang chủ của cổng giao tiếp dịch vụ công bạn nhấn chọn Trang cá nhân

Bước 2. Thêm mới giấy tờ cá nhân

Bước 1. Trên menu của trang chủ nhấn "DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN"

Bước 2. Tìm kiếm thủ tục

Bước 3. Vào tạo hồ sơ

Bước 4. Nếu bạn chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang đăng nhập, bạn nhập thông tin email và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập"

Bước 1. Nhập thông tin cho hồ sơ

Bước 2. Đính kèm file thành phần hồ sơ và nhấn nộp hồ sơ

Bước 1. Khi có thông báo liên quan đến hồ sơ bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp tại Nút thông báo

Bước 2. Hoặc bạn có thể tự kiểm tra tình trạng hồ sơ thông qua các bước sau:

Trên trang chủ tại vùng "TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ NỘP" bạn nhập thông tin cần tra cứu, rồi nhấn nút "Tìm kiếm"

Bước 3. Xem kết quả tìm kiếm chi tiết hồ sơ ở bên dưới

Bước 1. Khi có thông báo liên quan đến thanh toán trực tuyến bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp tại Nút thông báo

Bước 2. Hoặc bạn có thể tự kiểm tra thanh toán trực tuyến thông qua các bước sau:

Trên trang chủ nhấn vào "Trang cá nhân" ở phía trên bên phải màn hình, rồi nhấn vào "Giao dịch"

Bước 3. Cửa sổ Thanh toán xuất hiện. Chọn Phương thức thanh toán, xác nhận cam kết sau đó nhấn Tiếp tục thanh toán

Bước 4. Tiến hành thanh toán trực tuyến