Bước 1. Trên trang chủ nhấn vào "Đăng ký" ở phía trên bên phải màn hình

Bước 2. Nhập thông tin đăng ký

Bước 3. Vào Email của bạn, mở email kích hoạt được gửi từ cổng DVC để kích hoạt tài khoản bạn đã đăng ký. Trong trường hợp không tìm thấy email trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra lại trong hộp thư rác

Bước 1. Trên trang chủ, bạn nhập thông tin email và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập"

Bước 2. Bạn nhấn chọn vào Trang cá nhân để thay đổi mật khẩu

Bước 1. Trên trang chủ, bạn nhấn chọn vào Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu

Bước 2. Cửa sổ Quên mật khẩu sẽ xuất hiện, nhập địa chỉ thư điện tử và chữ xác nhận

Bước 1. Trên trang chủ của cổng giao tiếp dịch vụ công bạn nhấn chọn Trang cá nhân

Bước 2. Thêm mới giấy tờ cá nhân

Bước 1. Trên menu của trang chủ nhấn "DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN"

Bước 2. Tìm kiếm thủ tục

Bước 3. Vào tạo hồ sơ

Bước 4. Nếu bạn chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang đăng nhập, bạn nhập thông tin email và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập"

Bước 1. Nhập thông tin cho hồ sơ

Bước 2. Đính kèm file thành phần hồ sơ và nhấn nộp hồ sơ

Bước 1. Khi có thông báo liên quan đến hồ sơ bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp tại Nút thông báo

Bước 2. Hoặc bạn có thể tự kiểm tra tình trạng hồ sơ thông qua các bước sau:

Trên trang chủ tại vùng "TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ NỘP" bạn nhập thông tin cần tra cứu, rồi nhấn nút "Tìm kiếm"

Bước 3. Xem kết quả tìm kiếm chi tiết hồ sơ ở bên dưới

Bước 1. Khi có thông báo liên quan đến thanh toán trực tuyến bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp tại Nút thông báo

Bước 2. Hoặc bạn có thể tự kiểm tra thanh toán trực tuyến thông qua các bước sau:

Trên trang chủ nhấn vào "Trang cá nhân" ở phía trên bên phải màn hình, rồi nhấn vào "Giao dịch"

Bước 3. Cửa sổ Thanh toán xuất hiện. Chọn Phương thức thanh toán, xác nhận cam kết sau đó nhấn Tiếp tục thanh toán

Bước 4. Tiến hành thanh toán trực tuyến