Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 592_13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - H' PHƯƠNG / NGUYỄN THANH TÙNG
Tên tổ chức, cá nhân H' PHƯƠNG / NGUYỄN THANH TÙNG
Ngày nhận 11/03/2019
Ngày trả dự kiến 19/03/2019
Trạng thái Đang xử lý