Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
101 1.006388.000.00.00.H21 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102 1.002393.000.00.00.H21 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Người có công
103 1.007916.000.00.00.H21 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lâm nghiệp
104 1.008670 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Công tác dân tộc
105 1.002360.000.00.00.H21 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
106 1.002239.000.00.00.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Thú y
107 1.005122.000.00.00.H21 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Gia Lai Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
108 2.000362.000.00.00.H21 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai Thương mại quốc tế
109 2.000831.000.00.00.H21 Công chứng văn bản khai nhận di sản Tổ chức hành nghề công chứng Công chứng
110 1.003459.000.00.00.H21 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Thủy lợi