Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
41 1.000272.000.00.00.H21 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
42 1.000276.000.00.00.H21 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
43 1.000278.000.00.00.H21 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
44 1.000280.000.00.00.H21 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục Tiểu học
45 1.000281.000.00.00.H21 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
46 1.000288.000.00.00.H21 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục Mầm non
47 1.000314.000.00.00.H21 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ
48 1.000316.000.00.00.H21 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Tôn giáo Chính phủ
49 1.000365.000.00.00.H21 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai An toàn, vệ sinh lao động
50 1.000373.000.00.00.H21 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Gia Lai Tiêu chuẩn đo lường chất lượng