Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
81 1.003595.000.00.00.H21 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
82 1.002804.000.00.00.H21 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ
83 1.000531.000.00.00.H21 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục UBND tỉnh Gia Lai Giáo dục nghề nghiệp
84 1.001392.000.00.00.H21 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - tỉnh Gia Lai Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
85 1.004982.000.00.00.H21 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
86 2.000190.000.00.00.H21 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai Lưu thông hàng hóa trong nước
87 2.000602.000.00.00.H21 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo trợ xã hội
88 2.001157.000.00.00.H21 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Người có công
89 2.000346.000.00.00.H21 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Thi đua - khen thưởng
90 2.000620.000.00.00.H21 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Lưu thông hàng hóa trong nước