Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
1 1.000016.000.00.00.H21 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Gia Lai Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 1.000028.000.00.00.H21 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ
3 1.000031.000.00.00.H21 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Giáo dục nghề nghiệp
4 1.000037.000.00.00.H21 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp
5 1.000045.000.00.00.H21 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp
6 1.000047.000.00.00.H21 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp
7 1.000049.000.00.00.H21 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Gia Lai Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
8 1.000052.000.00.00.H21 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp
9 1.000055.000.00.00.H21 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp
10 1.000065.000.00.00.H21 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp