Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
1 1.000016.000.00.00.H21 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Gia Lai Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 1.000028.000.00.00.H21 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ
3 1.000031.000.00.00.H21 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Giáo dục nghề nghiệp
4 1.000037.000.00.00.H21 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp
5 1.000045.000.00.00.H21 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai Lâm nghiệp